Zahra – ”Do jednostavnosti treba narasti”

Захра Таахира Шахман – млада Сарајка, ученица трећег разреда гимназије, изузетно бритког ума и тананог осећаја за истину и правду. Занимају је философија, теологија, психологија, социологија и политикологија. Њени радови обухватају теме из тих области.

Овде с радошћу објављујемо њен рад о деци и Свести/Духу.

У догледно време следи серија њених текстова на тему:

”Деесенцијализација човјека кроз епохе (хуманизам, постмодернизам, трансхуманизам)”

*********************************************

  

”Do jednostavnosti treba narasti”

                                            Gogolj

Jednom prigodom Isus je izjavio: “Zaista, kažem vam, ako ponovno ne postanete kao mala dje­ca, sigurno nećete ući u kraljevstvo nebesko. Dakle: najveći u kraljevstvu nebeskom onaj je koji se ponizi kao ovo malo dijete. Ko prima radi mene jedno malo dijete kao što je ovo – mene pri­ma.” (Mt 18:1–5).

Dječija percepcija Božijeg očitovanja na ovome svijetu oličenje je jednostavnosti. Razlog tome je što njihov um nije dovoljno ojačan, stoga spoznaju ne svode na intelektualni nivo već se ona si­mu­ltano odvija na transcendentnom nivou. Um prima i procesuje empirijski, dok tra­nsce­nde­ntno dolazi prije iskustva i uslovljava ga na isti način kako Svijest/Duh nadilazi um (uvjetuje nje­gov rad), te biva dokazom zašto je identifikacija sa umom pogrešna. Ukoliko postoji nešto što­ percepira um, a ne postoji ništa što ne percipira to – radi se o samoj biti ljudskoga bića. Odgo­jem, egzaktnije rečeno indoktrinacijom, dolazi do formiranja pogrešnog shvatanja pojma ra­zvoja i rasta ličnosti, te tako komplikovano postaje sinonim za razvijeno, a jednostavno za za­o­sta­lo/primitivno. Izvorno značenje riječi primitivno jeste ”prvobitno”, u čemu leži demistifikacija za­dane teme sa teološkog aspekta. Prethodno spomenuti entitet Svijest/Duh je prvobitan aspekt čo­vjekovog postojanja, a uklanjanjem zastora između njega i duše i uma dolazimo do dječije či­sto­te i jednostavnosti.

Vraćanje čovjekovom temelju zahtijeva razoružavanje osjećajem moralne superiornosti i egom. Takav pristup razvoju ličnosti kontrira modernom (ne)razumijevanju čovjeka kao višedi­me­nzi­o­na­lnog bića, a nalazi uporište u antičkoj filozofiji, osobito Sokratu čiji život demonstrira da isti­nska predanost saznanjima i kontemplaciji lišavaju ega, (samo)destruktivnog aspekta uma, te čo­vje­ka vraćaju njegovoj uzvišenoj prirodi obezvrjeđivanjem vještački kreiranih ljudskih identiteta.