Уморном путнику нису потребне жене него кафа

Го­рка као смрт, а врела као љубав!

Леополд Вајс то јест Мухаммед Асад, врхунски мајстор запажања детаља и сажетог опи­си­ва­ња, у сво­јој познатој књизи ”Пут у Меку”, о ка­фи овако каже:

”По повратку на место нашег логоровања, пуштам камиле да легну и спутавам им пре­дње­ ноге како ноћу не би одлутале. Зејд је већ запалио ватру и прави кафу. Вода ври у ду­бо­­ком бакреном лонцу с дугим, закривљеним грлићем; мањи лонац сличног облика стоји спре­­ман уз Зејда. У левој руци он држи велику, плитку железну кашику с дршком ду­га­чком преко пола метра, на којој пржи прегршт кафе на тихој ватри, јер се у Арабији кафа сва­ки пут свеже пржи. Чим зрна постану светлосмеђа, он их ставља у бакарни аван и исту­ц­а их. Затим налива мало вреле воде из већег лонца у мањи, сипа смрвљену кафу у њега и при­миче га ватри да тихо проври. Кад је напитак скоро готов, он додаје неколико семенки ка­р­дамона да буде горчи, јер, како се каже у Арабији, кафа, да би била добра, мора бити ‘го­рка као смрт, а врела као љубав’.

* * *

‘Још немаш нове жене?’ – нашта ја једино могу одговорити осмехом и слегањем рамена.

Емир ибн Мусаад рече:

‘Уморном путнику нису потребне жене него кафа!’, и он узвикује:

‘Кафа!’.

‘Кафа!’, понавља слуга до емира; онај на самом крају реда преузима повик ‘Кафа!’ – и та­ко док коначно церемонијални налог није достигао капију дворца и одзив изнутра. Ускоро се појављује слуга носећи традиционални месингани суд за кафу у левој и неколико малих шо­љица у десној руци, налива прво емиру, затим мени, а онда послужује друге госте пре­ма њиховом рангу. Шољица се пуни једном или двапут, а кад гост покаже да му је доста, по­ново се напуни и дода следећем”.

                                                 (Muhammed Asad, ”Put u Meku”, El-Kalem, Sa­ra­je­vo 2004., стр. 51 и 137)